Kursi: Ezotērikas pamatprincipi

laws
.Share on FacebookPrint this pageShare on Google+Share on LinkedIn

Lekciju kurss:

Ezotērikas pamatprincipi.

Šodien cilvēki arvien vairāk interesējas par tādām tēmām, kā Astroloģija, Numeroloģija, Ezotērika. Kas tad ir Astroloģija, Numeroloģija un kas ir Ezotērika?. Šodien arvien biežāk dzirdam šos nosaukumus, bet neko daudz nezinām, kas tas vispār ir. Par Astroloģiju spriežam no avīžu pēdējo lappušu horoskopu slejām un skeptisku draugu izteikumiem. Esam dzirdējuši, ka par Ezotēriku sauc visu, kas neatbilst laicīgās zinātnes vai oficiālās baznīcas viedoklim.  Bet neko vairāk par to visu nezinot, cilvēki paši izdomā savu versiju, kas tas viss ir, tad pierāda, ka tās ir muļķības un secina, ka Astroloģija, Numeroloģiju un vispār viss ko šodien sauc par Ezotēriku, ir muļķības. Bet ne jau šīs zinības ir muļķības, bet gan tas, ko cilvēki, savā nezināšanā izdomā par šīm mācībām.

Kad nolemjam apgūt tuvāk šīs zinības, tad vispirms cenšamies tās izskaidrot caur savu līdzšinējo pasaules skatījumu, bet, kā lai to izdara, ja tur tiek runāts par tādiem jēdzieniem, kā astrālais plāns un astrālais ķermenis, mentālais plāns un ķermenis, reinkarnācija, karma, dvēsele un gars, utt. – vesela filozofiskā bāze, kura ir pilnīgi sveša tai pasaules izpratnei, ar kādu dzīvojam pašreizējā pasaulē, ar līdzšinējās sabiedrības un izglītības sitēmas radīto apziņu.

Šī kursa mērķis nav izmainīt kāda pasaules izpratni, vai mainīt ticību pasaules lietu kārtībai, bet, lai studētu un izsprastu tādas mācības, kā Astroloģija, Numeroloģija, Ezotērika, ir nepieciešams iepazīties ar šo mācību pamatā esošo filozofiju un pasaules skatījumu, iepazīties ar tiem terminiem un parādībām, caur kurām šīs mācības tiek skaidrotas.

Un, ja šis kurss vēl kļūtu par kāda cilvēka garīgās izaugsmes ceļa pirmo vai kārtējo pakāpienu, vai vismaz kalpotu par impulsu šādu ceļu uzsākt, tad būtu pār pārēm piepildījušās jebkuras cerības, ko uz šādu nelielu mācību kursu var likt.

2017. gada 7. novembrī – pirmā kursa nodarbība –  būs veltīta Ezotērikas jēdziena izpratnei, kā arī tiks izskatīti Visuma uzbūves pamatprincipi ezotēriskajā skatījumā.

Sākums plkst 18.00 “Cēsu klētī “ virs suši bāra –  otrajā stāvā augšā pametāla  kāpnēm telpā Nr. 23.  Priekšzināšanas nav nepieciešamas, kā arī nav obligāti jābūt astroloģijas vai numeroloģijas studentam.

Dalības maksa 13 Eur. Nodarbības ilgums 2h.

Nodarbību vadīs astrologs un ezotēriķis – Mārtiņš Krāģis.

Print Friendly
.Share on FacebookPrint this pageShare on Google+Share on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *